Naziv projekta:
POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - ĆALIŠ d.o.o.

Kratki opis projekta:
Tvrtka Ćališ d.o.o. kao energetski projektna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama projektom će putem provedbe projekta povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u projektnoj cjelini Proizvodnog pogona će se provesti implementacija 5 mjera energetske obnove čime će se obuhvatiti zamjena rashladnika kapljevine hlađen vodom s energetski učinkovitijim, zamjena jednog kompresora, revitalizacija električnih instalacija, zamjena tri stroja za proizvodnju plastične ambalaže te postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca fotonaponska elektrana.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Po završetku realizacije projekta i puštanja novih instalacija i opreme u rad, smanjiti će se potrošnja energije, odnosno potrošnja električne energije, a čiji razlog smanjivanja i jest provedba mjera energetske učinkovitosti. Osim toga povećat će se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije čime će se ostvariti uštede na proizvodnom pogonu

Provedbom 5 mjera energetske obnove u projektnoj cjelini Proizvodnog pogona će rezultirati ostvarenju svrhe i cilja projekta, odnosno ukupnom smanjenju energije u energetski projektnoj cjelini za 182.639,83 kWh,/god ili 61,13%, povećanje količine energije dobivene iz obnovljivih izvora energije za 103.497,46 kWh/god. Sumarno smanjenje emisije CO2 nakon provedbi svih 5 mjera energetske obnove projektne cjeline iznosi 60,27114 tCO2/god.

Ukupnu vrijednost i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta: 5.471.485,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 4.624.185,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 3.160.788,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
17.12.2020. - 30.06.2023.

Kontakt osobe za više informacija:
Lidija Leko, lidija.leko@calis.hr, +385 98 294 202

Dokumentaciju preuzmite ovdje:
Ćališ - Glavni projekt - IKI20017

*Financira Europska unija – NextGenerationEUNaziv projekta:
Izgradnjom i opremanjem do povećane konkurentnosti - Ćališ d.o.o.

Broj ugovora:
KK.03.2.1.15.0059

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:
"IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP"

Ukupna vrijednost projekta:
2.217.476,52 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:
2.071.825,22 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava:
943.201,34 HRK

Razdoblje provedbe Projekta:
5. travnja 2019. do 15. travnja 2020.

Kratki opis i cilj projekta:

Projekt je investicija koja će Ćališ d.o.o. i MSP RH učiniti konkurentnijima na domaćem tržištu plastične ambalaže kao i na tržištu Europske unije. Ciljevi projekta su proizvodnja sa visokom dodanom vrijednošću, brži razvoj regije kroz potaknuta ulaganja, zadržavanje i širenje segmenta tržišta potražnje i povećanje ukupne proizvodnje. Isto će se ostvariti izgradnjom hale, nabavkom strojeva, zapošljavanjem minimalno 2 zaposlenika, edukacijom i marketinškim aktivnostima.

Kontakt osoba za više informacija:
Lidija Leko, lidija.leko@calis.hr, +385 98 294 202

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
*Više informacija na www.strukturnifondovi.hr


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ćališ d.o.o.