Naziv projekta:
Izgradnjom i opremanjem do povećane konkurentnosti - Ćališ d.o.o.

Broj ugovora:
KK.03.2.1.15.0059

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:
"IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP"

Ukupna vrijednost projekta:
2.217.476,52 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:
2.071.825,22 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava:
943.201,34 HRK

Razdoblje provedbe Projekta:
5. travnja 2019. do 15. travnja 2020.

Kratki opis i cilj projekta:

Projekt je investicija koja će Ćališ d.o.o. i MSP RH učiniti konkurentnijima na domaćem tržištu plastične ambalaže kao i na tržištu Europske unije. Ciljevi projekta su proizvodnja sa visokom dodanom vrijednošću, brži razvoj regije kroz potaknuta ulaganja, zadržavanje i širenje segmenta tržišta potražnje i povećanje ukupne proizvodnje. Isto će se ostvariti izgradnjom hale, nabavkom strojeva, zapošljavanjem minimalno 2 zaposlenika, edukacijom i marketinškim aktivnostima.

Kontakt osoba za više informacija:
Lidija Leko, lidija.leko@calis.hr, +385 98 294 202


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ćališ d.o.o.
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
*Više informacija na www.strukturnifondovi.hr